rat gazmask psycho metz art psycho art gliwickie próby nuklearne helmet

HARMONOGRAM IMPREZY

 • 20.09 - Prace przygotowawcze na terenie rozgrywki:

  • Oznaczanie miejsc niebezpiecznych
  • Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej ze stanu zastanego
  • Porządkowanie miejsc kluczowych
  • Przygotowanie punktów kontrolnych
 • 21.09 - Przyjazd pierwszych uczestników:

  • Rozbicie pola namiotowego
  • Rejestracja graczy
  • Rozmieszczenie przedmiotów związanych z rozgrywką na terenie gry
  • Rozstawienie sanitariatu
 • 22.09 - Rozpoczęcie rozgrywki:

  • Start o 11:00
  • Rozgrywka moderowana
 • 23.09 - Zakończenie rozgrywki:

  • Zakończenie gry o 9:00
  • Odprawa uczestników po grze o 12:00
  • Prace porządkowe
  • Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej po zakończonych pracach